Rzeczoznawca samochodowy

Zawód rzeczoznawcy samochodowego jest specyficznym zawodem ściśle związanym z motoryzacją. Rzeczoznawca ocenia pojazdy pod względem technicznym np. na potrzeby firm ubezpieczeniowych albo sądu, w sprawach związanych z wykroczeniami i przestępstwami związanymi z ruchem drogowym. Prawnicy, sędziowie ani prokuratorowie nie muszą i nie są przecież być fachowcami w dziedzinie motoryzacji. Nawet gdyby któryś z nich posiadał taką wiedzę nie jest ona w żadne sposób udokumentowana i nie może być brana pod uwagę podczas orzekania wyroku. Fachową wiedzę w danym zakresie, dającą podstawy do orzekania stanu faktycznego w sądzie dotyczącego danej sprawy posiadają biegli. A takim biegłym może zostać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, w przypadku spraw motoryzacyjnych: rzeczoznawca samochodowy.